Перевет

Найдено 1 определение
Перевет
политическое преступление, выражавшееся в государственной измене (переход на сторону неприятеля, деятельность в интересах врагов государства); переветник – изменник.

Источник: Словарь-справочник по истории отечественного государства и права.

Найдено научных статей по теме — 12

Читать PDF

Організаційно-економічні умови підвищення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних переве

Чорний В. В.
В статті обґрунтовано організаційно-економічні умови підвищення конкурентоспроможності національних залізниць на ринку вантажних перевезень в сучасних умовах господарювання та доведено необхіність формування сучасної парадигми щод
Читать PDF

Алгоритм переведения традиционной организации предприятия на традиционно-виртуальную

Елизарьева Мария Сергеевна
В статье анализируются направления повышения эффективности предприятия, в том числе системная организация внутренней среды предприятия как один из методов повышения эффективности.
Читать PDF

Визначення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Легкий С. А.
Розглянуто існуючі методи ціноутворення, визначено їх переваги і недоліки. Наведено розроблений методичний підхід до визначення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом та алгоритм його реалізації.
Читать PDF

\ место под солнцем \ рынок перевернулся

Трушин Александр
Читать PDF

Перевернутый треугольник

Сергей Колесников
Читать PDF

Теоретичні підходи до оцінювання попиту на залізничні пасажирські перевезення

В. В. Вертель
Потреба населення в перевезеннях пов'язана як з виробничою діяльністю, так і з культурно-побутовою необхідністю.
Читать PDF

Шляхи удосконалення управління вантажними залізничними перевезеннями

Кондратюк М. В.
В статті досліджуються проблеми та шляхи удосконалення управління вантажними залізничними перевезеннями України.
Читать PDF

Особливості проведення аудиту в міжнародних транспортних перевезеннях

В. М. Крочук
Розглянуто особливості проведення аудиту міжнародних транспортних перевезень. Запропоновано класифікацію методичних прийомів при проведенні аудиту збору даних для транспортних перевезень.
Читать PDF

Нові детермінанти стратегічного ціноутворення у залізничних пасажирських перевезеннях

О. В. Бакалінський, З. П. Двуліт
Підходи до ціноутворення, що традиційно використовували у пасажирських перевезеннях на залізницях України, не відповідають сучасним вимогам.
Читать PDF

Забезпечення вдосконалення профілактичних заходів під час перевезень небезпечних вантажів

І. Я. Переста, Л. О. Яришкіна, С. І. Музикіна, Ю. В. Зеленько, І. Л. Журавель
В статье обусловлены пути усовершенствования профилактических мероприятий во время перевозки опасных грузов, в т. ч. технологии ликвидации последствий утечек нефтепродуктов при транспортировке.
Читать PDF

Складові собівартості пасажирських перевезень на основі організаційно-матричного методу

Познякова О. В.
Запропоновано розподіл витрат за організаційно-матричним методом формування та визначення собівартості перевезення пасажирів залізничним транспортом на складові, який базується на технології здійснення перевізного процесу.
Читать PDF

Формування конкурентоспроможності залізничних перевезень в умовах глобалізованого ринкового середови

Українська Л. О.
Узагальнено теоретико-методичні основи укріплення конкурентної позиції залізничних підприємств при наданні послуг з перевезень, виділено основні напрямки формування конкурентних переваг в умовах глобалізації ринкового середовища.

Похожие термины: