Перевет

Найдено 1 определение
Перевет
политическое преступление, выражавшееся в государственной измене (переход на сторону неприятеля, деятельность в интересах врагов государства); переветник – изменник.

Источник: Словарь-справочник по истории отечественного государства и права.

Реклама

Найдено научных статей по теме — 15

Читать PDF
372.50 кб

Організаційно-економічні умови підвищення конкурентоспроможності залізниць на ринку вантажних переве

Чорний В. В.
В статті обґрунтовано організаційно-економічні умови підвищення конкурентоспроможності національних залізниць на ринку вантажних перевезень в сучасних умовах господарювання та доведено необхіність формування сучасної парадигми щод
Читать PDF
950.19 кб

Алгоритм переведения традиционной организации предприятия на традиционно-виртуальную

Елизарьева Мария Сергеевна
В статье анализируются направления повышения эффективности предприятия, в том числе системная организация внутренней среды предприятия как один из методов повышения эффективности.
Читать PDF
570.12 кб

Визначення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом

Легкий С. А.
Розглянуто існуючі методи ціноутворення, визначено їх переваги і недоліки. Наведено розроблений методичний підхід до визначення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом та алгоритм його реалізації.
Читать PDF
225.53 кб

\ место под солнцем \ рынок перевернулся

Трушин Александр
Читать PDF
962.96 кб

Перевернутый треугольник

Сергей Колесников
Читать PDF
352.40 кб

Теоретичні підходи до оцінювання попиту на залізничні пасажирські перевезення

В. В. Вертель
Потреба населення в перевезеннях пов'язана як з виробничою діяльністю, так і з культурно-побутовою необхідністю.
Читать PDF
303.57 кб

Шляхи удосконалення управління вантажними залізничними перевезеннями

Кондратюк М. В.
В статті досліджуються проблеми та шляхи удосконалення управління вантажними залізничними перевезеннями України.
Читать PDF
223.17 кб

Особливості проведення аудиту в міжнародних транспортних перевезеннях

В. М. Крочук
Розглянуто особливості проведення аудиту міжнародних транспортних перевезень. Запропоновано класифікацію методичних прийомів при проведенні аудиту збору даних для транспортних перевезень.
Читать PDF
493.95 кб

Нові детермінанти стратегічного ціноутворення у залізничних пасажирських перевезеннях

О. В. Бакалінський, З. П. Двуліт
Підходи до ціноутворення, що традиційно використовували у пасажирських перевезеннях на залізницях України, не відповідають сучасним вимогам.
Читать PDF
432.99 кб

Забезпечення вдосконалення профілактичних заходів під час перевезень небезпечних вантажів

І. Я. Переста, Л. О. Яришкіна, С. І. Музикіна, Ю. В. Зеленько, І. Л. Журавель
В статье обусловлены пути усовершенствования профилактических мероприятий во время перевозки опасных грузов, в т. ч. технологии ликвидации последствий утечек нефтепродуктов при транспортировке.
Читать PDF
372.54 кб

Складові собівартості пасажирських перевезень на основі організаційно-матричного методу

Познякова О. В.
Запропоновано розподіл витрат за організаційно-матричним методом формування та визначення собівартості перевезення пасажирів залізничним транспортом на складові, який базується на технології здійснення перевізного процесу.
Читать PDF
389.62 кб

Формування конкурентоспроможності залізничних перевезень в умовах глобалізованого ринкового середови

Українська Л. О.
Узагальнено теоретико-методичні основи укріплення конкурентної позиції залізничних підприємств при наданні послуг з перевезень, виділено основні напрямки формування конкурентних переваг в умовах глобалізації ринкового середовища.
Читать PDF
0.00 байт

Характер та особливості сучасної системи суб’єктів ринку залізничних перевезень

Чеховська М. М.
У статті надається характеристика суб’єктам сучасного вітчизняного ринку залізничних перевезень, пропонується, для покращення взаємодії між ними, створення в галузі інституту саморегулівних організацій.
Читать PDF
0.00 байт

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОРГАНіЗАЦії ВАНТАЖНИХ ЗАЛіЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ ВАНТАЖНОГО РУХОМОГ

Чередниченко О. Ю.
У статті розглянуто проблемні питання реформування системи організації вантажних залізничних превезень та використання вантажного рухомого складу «Укрзалізниці» в сучасних умовах, вивчено досвід закордонних країн в цьому напрямку,
Читать PDF
0.00 байт

Баланс інтересів учасників міських пасажирських перевезень в сфері тарифоутворення

Приймук О. Р.
Розкриваються основні завдання встановлення тарифів на міські пасажирські перевезення та зображений баланс інтересів між його учасниками.

Похожие термины: